Fulltecknat Framtidsseminarium i riksdagen den 8 december

Tomas Lööv från NNR presenterade rapporten Regelagendan 2010 och avslutade med några tydliga förslag på hur regeringens arbete med att skapa ett bättre och enklare regelverk för företag måste breddas och fördjupas. Näringsminister Maud Olofsson tog fasta på denna rekommendation och utlovade att regeringen kommer att arbeta mer fokuserat med frågan under mandatperioden. Hon betonade även vikten av att vara prestigelös i detta arbete och att arbeta med de åtgärder som ger bäst resultat. Maud Olofsson konstaterade även att:

– Vi kan göra ett bättre jobb vad gäller de direktiv som förhandlas inom EU. Vi måste bli mer aktiva inom EU för att få en bättre EU-lagstiftning.

I den efterföljande paneldebatten fanns flera intressanta inlägg och Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet och vice ordförande i Näringsutskottet, sade bland annat att:

– Vi är lite för förtjusta i regler. Nya regler används som en symbol för att visa politisk handlingskraft.

Hon gav även några konkreta förslag på ändringar som innefattade att ta bort sjuklöneansvaret, att företagen endast skall behöva lämna in uppgifter till ett ställe och att införa riskkapitalavdrag för småföretag.

Olof Lavesson, riksdagsledamot för moderaterna och ledamot av Näringsutskottet, konstaterade att:

– Vi behöver ett rullande handlingsprogram för regelförenkling. Detta är ett arbete som inte tar slut.

Annika Fritsch från Företagarna betonade vikten av att lyssna på företagen och att börja med de åtgärder som är viktiga för företagen och förändra de regler som företagen upplever som mest irriterande.

Anders Johannesson från LRF berättade att två tredjedelar av LRF:s medlemmar upplever att det är svårt att veta vad som gäller på grund av krångliga regelverk. Fyra av tio skulle utveckla verksamheten om det var mindre regelkrångel.

Niklas Skår från Svensk Näringsliv efterlyste en större långsiktighet när det gäller utformningen av regler och betonade även vikten av en god regeltillämpning och snabbare handläggning.

Seminariet avslutades med en sammanfattning och ett julrim från NNR:s ordförande Gert Karnberger.

För att något på regelområdet ska hända

Har vi skapat en ny regelagenda

Denna vi till beslutsfattarna ger

Och hoppas att en minskning av bördan sker

I agendan finns det massor att lära

Främst tips om hur i byråkratin skära

Så läs våra nio rekommendationer

Och lita på att vi har goda intentioner!

Med regelkrångel blir tillväxten förfärligt dålig

Även om dagens företagare är mycket tålig

För att näringslivet med förenklingar hjälpa

Istället för att med byråkrati det stjälpa

Tar vi nu ett gemensamt häv

Att bringa ordning i denna regelväv

Vi hoppas att läsningen blir givande och kul

Och så vill vi önska er en riktigt god jul!

Dela den här sidan