Gästkrönikör på Regelbloggen: Stig von Bahr

Det är viktigt att poängtera att regelförenkling måste ses i ett långsiktigt perspektiv. Det handlar om att förändra kulturella och organisatoriska strukturer och förhållningssätt hos regelgivarna. Att förändra sådana strukturer kan liknas vid en supertanker – det tar tid att ändra kurs. Denna tröghet är dock inte unikt för det svenska regelförenklingsarbetet utan är ett internationellt fenomen.

» Läs mer

Dela den här sidan