Regelförenkling hos Sveriges Länsstyrelser

NNR och delar av företagargruppen besökte Landshövdingen Kristina Alsér i Kronoberg den 15 februari 2011. Länsstyrelsen har i december 2010 lämnat en rapport till regeringen hur regelförenklingen skulle kunna gå till på landets länsstyrelser. NNR välkomnar att förenklingsarbetet har spritt sig till den regionala nivån och väntar nu på beslut om en fortsättning från regeringen, eftersom mycket av regeltillämpningen i viktiga företagarfrågor avgörs här. Det gäller inte minst beslut om tillsyn och tillstånd på områden som miljöfarlig verksamhet, större planärenden, jordbrukstöd, djur- och livsmedelstillsyn etc.

En bra dialog fördes mellan NNR, företagarna och länsstyrelsens hela ledningsgrupp om behovet av kortare handläggningstider, den totala effekten av beslut eller icke beslut för investeringar, jobb och tillväxt och inte minst att prioritera det som är viktigast för företagen.


På bilden från vänster främre raden Jens Hedström, NNR, Maud Spencer, Svalson AB, Kristna Alsér Kronoberg och Anita Roll , Qtema. Bakre raden från vänster Andrea Femrell NNR och Ulrik Wehtje BBAB Media.

Dela den här sidan