Länsstyrelsen i Skåne vill regelförenkla

Förenklingar är lönsamt för oss alla, konstaterade Landshövding Göran Tunhammar vid ett möte om regelförenkling på länsstyrelsen i Skåne. Mötet, där representanter från de statliga myndigheterna i Skåne deltog, inleddes med en uppmaning till alla att snabbhet
med kvalité vid handläggningen är en rättssäkerhetsfråga.
 
NNR bekräftade att regler behövs för ett väl fungerande näringsliv. Det som ställer till problem för företagen är däremot onödigt kostsamma regler, orimliga handläggningstider, svårtillgängliga blanketter och bristande information. Företagen vill göra rätt, men regelverket är komplext och de flesta företagen är små och saknar staber av experter. Förbättringar av regler är ett kostnadseffektivt sätt att snabbare få t.ex. viktiga miljöförbättrande åtgärder och investeringar på plats, vilket skapar möjligheter för företag och regioner att växa genom investeringar i ny teknik.

Skatteverket i Skåne berättade vidare på mötet om sitt ständiga regelförenklingsarbete som pågår under devisen ”det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel”. Färdigifyllda blanketter som endast behöver godkännas/invändas emot är enklare att hantera för företag, enskilda och inte minst för skattemyndigheten själv. Handläggningstiderna i alla led kortas dramatiskt. Ett arbete med schabloner, som innehåller en viss grad av generositet, är gynnsamt för alla. Länsstyrelsen nämnde att de inom området för miljöfarlig verksamhet bl.a. arbetar med enhetliga tider, vilket är en typ av garanti. Förenklingsförslagen var många och även från myndigheterna konstaterades att krångliga regler är en rättssäkerhetsfråga.

Dela den här sidan