10-11 mars 4th International Regulatory Reform Conference, IRRC i Amsterdam

Regelförenkling för företag och medborgare är huvudtemat vid International Regulatory Reform Conference, IRRC, som detta år äger rum i Amsterdam och arrangeras av Bertelsmann Stiftung tillsammans med den holländska regeringen. Konferensen samlar 300 näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från en mängd olika länder och organisationer. Årets seminarier kommer bl.a. att ta fasta på den samlade erfarenheten av tio års arbete med regelförenkling och sätta nya mål för det framtida arbetet.

Inför konferensen har NNR samlat in några korta reflektioner från tre av de svenska deltagarna.

Sofia Hercules på Näringsdepartementet, är en av talarna på konferensen och kommer att fokusera på det granskningsarbete som nu pågår inom OECD:

 

 

– I år kommer ett av huvudämnena på konferensen att vara slutsatser från OECD:s granskning av regelreformering samt samverkan mellan statlig, regional och lokal nivå i EU:s ursprungliga 15 medlemsstater. Granskningen bidrar till unikt resultat och utgör ett viktigt underlag i det framtida arbetet med regelförenkling, säger Sofia Hercules.
Lennart Palm, vice ordförande för Regelrådet, understryker betydelsen av konferensen som en plattform för att knyta nya internationella kontakter:

 

 

– IRRC-konferensen i Amsterdam är en viktig mötesplats för att utbyta erfarenheter med alla som arbetar med regelförenklingsfrågor i Europa och på internationell nivå. Som representant för det svenska Regelrådet blir det särskilt intressant att få diskutera med kollegor i andra EU-länders motsvarigheter till Regelrådet, såsom Adviescollege toetsing administratieve lasten (ACTAL) i Nederländerna, Nationaler Normenkontrollrat (NKR) i Tyskland och Regulatory Policy Committee (RPC) i Storbritannien, säger Lennart Palm.
Annika Fritsch, Skatteexpert på Företagarna och ledamot av Stoibergruppen (EU Kommissionens Högnivågrupp mot administrativa bördor), ser också konferensen som en viktig samlingspunkt för internationella organisationer och beslutsfattare på regelförenklingsområdet:

 

 –  För egen del medverkar jag förstås som ledamot i Stoibergruppen som har ett offentligt möte under konferensen.  Jag ser också fram mot att kunna delta i andra intressanta seminarier och utbyta erfarenheter med övriga deltagare. Företagarna jobbar mycket aktivt med regelförenkling för företag, det är en av våra allra mest prioriterade frågor, avslutar Annika Fritsch.
 
NNR kommer också att delta vid konferensen och NNR:s vd Jens Hedström är en av talarna under temat ”Ten years of Better Regulation: towards a new policy agenda” där han bl.a. kommer att tala om behovet av att fokusera på de åtgärder som företagen efterfrågar för att nå framgång i arbetet med regelförenkling.

En sammanfattning från konferensen kommer att publiceras under kommande vecka.

Dela den här sidan