Inbjudan: Better Regulation – for a more competitive Europe, den 11 maj 2017, kl. 13.00-15.00

 

Better Regulation – for a more competitive Europe

– How can Sweden and other Member States contribute?

Tid: Torsdag den 11 maj 2017 kl. 13.00-15.00.
Kaffe och registrering från kl 12.30.

Plats: Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan: Svara senast den 4 maj 2017 till susan.braysy@nnr.se

OBS! Program och seminarium är på engelska.


Om seminariet

 
Hur ser EUs regelförbättringsagenda ut de kommande åren? Vilka förväntningar har EU-kommissionen på medlemsstaterna och Sverige för att EU ska lyckas minska företagens regelbörda och bli konkurrenskraftigare? Vilka lösningar presenterar Sverige och vad innebär regelförbättringsarbetet för svenska och europeiska företag?
 
Vid NNRs seminarium presenterar och diskuterar vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans och näringsminister Mikael Damberg sina prioriteringar och syn på regelförbättringsarbetet i Sverige och Europa.
 
Vi får även höra hur det danska implementeringsrådet arbetar för att främja danska företags konkurrenskraft. Företag ger konkreta exempel på hur EUs regelförbättringsarbete och svenskt genomförande påverkat deras verksamhet – positivt och negativt.
 
Seminariet avslutas med en kort reflektion från det tyska regelrådet, Nationaler Normenkontrollrat och en diskussionspanel om framtida utmaningar och behov. Det kommer även att ges möjlighet att ställa frågor till deltagarna.
 
 
Programme:
 
 

 

 
Introduction

Andrea Femrell
President NNR

 

 
The EU Better Regulation Agenda – state of play, experiences and future challenges. How can Sweden and other Member States reinforce the work on Better Regulation?

Frans Timmermans
First Vice President of the European Commission

 

 

 
 

 

 
How can Sweden reinforce the work and aim of the Commission on Better Regulation?

Mikael Damberg
Swedish Minister of Enterprise and Innovation
 

 
The Danish Implementation Council – supporting competitiveness for business

Paul Mollerup
Chairman The Danish Implementation Council
 

 

 

Business on Better Regulation

 

 

 
Effects of the Refit platform proposal and recommendation "Reduced burden of proof – intracommunity trade"

Lena Odelberg
Head of VAT within the Volvo Group
 

 
Effects of national application of EU-regulations – the EU Market Abuse Regulation

Helene Wall
General Counsel Swedish Investment Fund Association
  

 

 

 
Panel discussion:

 

 

 
Reflections

Johannes Ludewig
Chairman Nationaler Normenkontrollrat
 

 
"Better Regulation in the EU and the Member States – the way forward"

Frans Timmermans
Mikael Damberg
Paul Mollerup
Johannes Ludewig
Andrea Femrell

 

 

 

 

 
Moderator

Pernilla Ström
Entrepreneur and professional board member
 

 

Varmt välkommen!
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR

Vid frågor om seminariet kontakta: christina.fors@nnr.se, tel: 08-762 70 95

Dela den här sidan