Inbjudan: Regelförenkling – idag och i framtiden

INBJUDAN
Regelförenkling – idag och i framtiden
Vad har hänt de senaste fyra åren? Vad väntar i framtiden? Vilka förväntningar har företagarna?

Tid: Fredagen den 28 maj 2010, kl 11.00 – 13.00
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Lokal: Flygelsalen

Näringslivets Regelnämnd, NNR, arrangerar ett seminarium om svenska regeringens regelförenklingsarbete för företag.

  • Jöran Hägglund presenterar regeringens senaste handlingsplan för regelförenklingsarbetet.
  • Börje Vestlund ger socialdemokraternas syn på frågan om regelförenkling för företag.
  • Jens Hedström redogör för en undersökning av vad företagare tycker om de politiska partiernas regelförenklingsförslag.
  • Därefter följer ett samtal under ledning av Claes Johan Larsson om hur talarna ser på det framtida arbetet med att minska företagens regelbörda.

 

Jöran Hägglund, statssekreterare på Näringsdepartementet hos näringsminister Maud Olofsson

Jens Hedström,
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
Börje Vestlund, socialdemokratisk riksdagsledamot i Näringsutskottet Moderator Claes Johan Larsson, frilansjournalist med bakgrund på Sveriges Radio och grundare av Initiativ AB

        
Seminariet avslutas med en vårbuffé ca kl 12.30.

Välkommen

Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR

OBS! Meddela NNR om du önskar delta senast senast 17 maj via e-post till susan.braysy@nnr.se. Glöm inte att ange om du önskar delta på buffén.

Dela den här sidan