Kommentar: Välkommet med mer debatt om krångliga bokföringsregler

I Svenska Dagbladet skriver företrädare för företaget Fortnox om behovet av att skyndsamt avskaffa onödiga kostnader och krångel förknippade med bokföringsregler.

– Det är utmärkt att behovet av att förenkla för företagen även på bokföringsområdet lyfts på fler håll. År 2021 tog NNR tillsammans med ett antal av våra medlemmar fram beräkningar som visade att företagen skulle kunna spara 3,9 miljarder per år om kravet på arkivering av pappersmaterial försvann. Beräkningarna låg sedan till grund för relevanta delar av utredningen ”Förenklingar för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen” som presenterade sitt betänkande samma år, kommenterar NNRs VD Andrea Femrell artikeln.

– Som debattörerna påpekar finns egentligen inga partipolitiska skiljelinjer i frågan om en bättre bokföringslag. Ändå har ännu inget hänt – och mycket lite tyder på att kostnaderna för föråldrade och krångliga bokföringsregler har minskat sedan siffrorna togs fram. Dröjsmålet är ytterligare ett exempel på att det fortfarande är för lite verkstad på regelförbättringsområdet, konstaterar Andrea Femrell.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här.

Dela den här sidan