NNR Nyheter 2 2023

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
NYHETSBREV – MAJ 2023
Vårtecken och islossning
Andrea FemrellVåren är kommen på de allra flesta håll i landet och förutom säkra vårtecken utomhus såsom tussilago och ljusare kvällar så har även regeringens ekonomiska vårproposition och vårändringsbugdet kommit. Denna gång innehöll den flera ljusglimtar och vi på NNR välkomnar att det finns ett allt större fokus på regelförbättringsfrågor och konkurrenskraft. Det är precis vad företagen behöver nu i ett tufft läge där varslen blir fler och den ekonomiska oron större. Att förbättra regelverken, skapa en bättre process för att de facto ta hand om regelförbättringsförslag och för att använda konsekvensanalyser mer effektivt är ett förhållandevis billigt och snabbt sätt att stötta företagen, inte minst i tuffa tider. Intentionen i budgeten är bra, men det återstår ju förstås att göra ”verkstad” av det hela.
Ytterligare en nyhet från regeringen i detta härad gäller tillsättandet av en produktivitetskommission för att stärka svensk tillväxt. Vårt lands produktivitet har legat på en för låg nivå under många år och kommissionens uppdrag är att ”analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten samt lämna förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn”. I detta bör rimligen en rejäl granskning av hur företagens regelbörda kan minskas ingå. Förenklingar leder till en högre effektivitet vilket är huvudspåret för att nå en ökad produktivitet.
Våren innebär islossning i naturen och, får vi nu förmoda, för regelförbättringsarbetet.
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
SVERIGE
[bild]
Seminarium: En ny svensk regelförbättringsprocess med ett implementeringsråd
På onsdag den 10 maj bjuder riksdagsledamöterna Ida Drougge (M), Finansutskottet och Camilla Brodin (KD), Näringsutskottet i samarbete med NNR in till ett frukostseminarium som handlar om att företagens konkurrenskraft kan stärkas genom konkreta regelförbättringar och minskade regelkostnader. Detta bland annat med anledning av att Sverige nu avser införa ett implementeringsråd och därför är tillfället väl valt för att inspireras av det som gjorts på området i våra grannländer.
Läs mer om seminariet och hur man anmäler sig här.
Välkomna initiativ i vårbudgeten
Näringslivets Regelnämnd välkomnar regeringens fokus på regelförbättringsfrågor och ökad konkurrenskraft för näringslivet i vårbudgeten. Att regelbördan ska minska nämns uttryckligen och fler satsningar för att nå dit presenteras.
– Det är mycket positivt att regeringen tycks ta regelförbättringsfrågan på allvar. NNR är självklart villig att assistera och bidra med vår expertis och samlade erfarenhet. Det är dock viktigt att omgående komma igång och omsätta politiken praktiskt. Regelförbättring är alltid viktigt, men i tider av ekonomisk oro kan det vara det som gör skillnaden mellan om ett företag orkar kämpa vidare eller inte. Nu är det upp till bevis för regeringen att den menar allvar, säger Andrea Femrell.
Läs mer här.
Debatt: Goda förutsättningar för företag en billig lösning
Genom att se över företagens villkor, kostnader och arbetsinsats kan man med små medel göra det billigare, mindre tidskrävande och lättare att driva företag. Det skulle ge en skjuts till hela näringslivet. Enklare regler, mindre byråkrati och lägre avgifter gynnar ju alla företag och alla branscher.
Det skriver NNRs VD Andrea Femrell i bl a Skånska Dagbladet, NWT och Västerbottenskuriren. Läs hela artikeln här.
Regelbloggen presenterar: Partierna om regelförbättring
NNRs Regelblogg har inlett en serie intervjuer med riksdagspartiernas ansvariga för regelförbättringsfrågorna. Nu finns de två första intervjuerna att läsa; Tobias Andersson (SD), ordförande för riksdagens näringsutskott, samt Fredrik Olovsson, Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson.
Läs intervjuerna på Regelbloggen.
Kartläggning om tillsynsavgifter visar orimliga skillnader
Företagaren Sven-Olof Gudmundsson har gjort en kartläggning åt Sveriges Servicestationer om hur stor skillnaden kan vara mellan de avgifter som tas ut för miljöhänsyn i olika kommuner. Till exempel kan en miljötillsyn av en biltvätt antingen kosta 2 000 kronor eller 20 000 kronor beroende på var den utförs.
– Företagen upplever att de får olika svar beroende på vilken kommun de har kontakt med. Det är ett problem då företag ska välja att etablera sig utifrån kommersiella förutsättningar, inte på grund av kommunernas avgifter. Kommunerna behöver göra så lika som det bara går, kommenterar August Liljeqvist i Tidningen Näringslivet.
Läs artikeln här.
DI debatt: Ny regelbörda kostar företagen miljardbelopp
Ska våra företagare vara konkurrens- och livskraftiga krävs ett målmedvetet regelförbättringsarbete och en kvalitetssäkring av konsekvensutredningsarbetet så att de regelverk som föreslås blir proportionerliga och uppfyller sitt syfte till lägsta möjliga kostnad för de berörda. Då skapas även en hög tillit till myndighets-Sverige. Reglerna om certifiering av pannoperatörer uppfyller inte dessa krav och bör tas bort. De gagnar ingen, förutom byråkraterna. Så skriver Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd, David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen och Marcus Söderlind, ordförande LRF Trädgård, på DI Debatt.
Läs hela artikeln här.
EU OCH VÄRLDEN
[bild]
Regelförbättring – en del av EU-kommissionens nya konkurrenskraftsstrategi
EU-kommissionen presenterade den 16 mars sin nya konkurrenskraftsstrategi ”Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030”. Strategin berör viktiga områden med tillhörande aktiviteter för att på sikt förstärka EUs konkurrenskraft. Ett av dessa områden är regelförbättring. Två nyheter är ett minskningsmål av uppgiftslämnarbördan med 25 procent för regelområden som berör digitalisering, miljö och ekonomi samt att ett kompletterande arbete påbörjas för att bättre mäta de ackumulerade effekterna av olika EU policyåtgärder med målet att ta fram en metod för detta.
Läs mer här.
[bild]
Du följer väl NNR i sociala medier?
Vi finns på Facebook, Linked In och på Instagram. Lyssna också gärna på vår podcast Regelpodden och läs om konkreta exempel på företagens regelbörda på Regelbloggen.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80.
Ansvarig utgivare: Andrea Femrell, VD
E-post: info@nnr.se, Hemsida: www.nnr.se
Redaktör: Susanne Ydstedt, Scantech Strategy Advisors
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Vill du avanmäla dig från detta nyhetsbrev? Klicka här.
Dela den här sidan