Välkomna initiativ i vårbudgeten – nu ska de bara omsättas i praktiken

Näringslivets Regelnämnd välkomnar regeringens fokus på regelförbättringsfrågor och ökad konkurrenskraft för näringslivet i vårbudgeten. Att regelbördan ska minska nämns uttryckligen och fler satsningar för att nå dit presenteras.

I budgeten flaggas bland annat för tillsättningen av en särskild utredning för att förenkla och förkorta miljötillståndsprövning, något som många företag i många branscher idag upplever som krångligt och tidsödande.

–    Att man särskilt fokuserar på miljötillståndsprövningar är välkommet, det är någonting vi vet att många av våra medlemmar upplever som osäkert och tidsödande och det drabbar många företag över hela landet. NNR och NNRs medlemmar har under åren lagt många förslag på hur prövningarna skulle kunna underlättas, vilka kan användas i det fortsatta utredningsarbetet, säger NNRs VD Andrea Femrell.

Regeringen lyfter sin satsning på ett implementeringsråd, som NNR tidigare har välkomnat. Man föreslår också ett tillskott för att vidareutveckla webbplatsen verksamt.se som ska underlätta kontakter mellan företag och offentlig sektor.

–    Det är mycket positivt att regeringen tycks ta regelförbättringsfrågan på allvar. NNR är självklart villig att assistera och bidra med vår expertis och samlade erfarenhet. Det är dock viktigt att omgående komma igång och omsätta politiken praktiskt. Regelförbättring är alltid viktigt, men i tider av ekonomisk oro kan det vara det som gör skillnaden mellan om ett företag orkar kämpa vidare eller inte. Nu är det upp till bevis för regeringen att den menar allvar, säger Andrea Femrell.

Dela den här sidan