Debatt: Ny regelbörda kostar företagen miljardbelopp

Ska våra företagare vara konkurrens- och livskraftiga krävs ett målmedvetet regelförbättringsarbete och en kvalitetssäkring av konsekvensutredningsarbetet så att de regelverk som föreslås blir proportionerliga och uppfyller sitt syfte till lägsta möjliga kostnad för de berörda. Då skapas även en hög tillit till myndighets-Sverige. Reglerna om certifiering av pannoperatörer uppfyller inte dessa krav och bör tas bort. De gagnar ingen, förutom byråkraterna.

Det skriver Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd, David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen och Marcus Söderlind, ordförande LRF Trädgård, på DI Debatt idag. Läs hela artikeln här.

Dela den här sidan