NNR i Tidningen Näringslivet

– Företagen upplever att de får olika svar beroende på vilken kommun de har kontakt med. Det är ett problem då företag ska välja att etablera sig utifrån kommersiella förutsättningar, inte på grund av kommunernas avgifter. Det säger August Liljeqvist, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd (NNR), i en kommentar till företagarprofilen Sven-Olof Gudmundsson kartläggning av miljötillsyn i nio olika kommer, i Tidningens Näringsliv.

Läs hela artikeln här.

Dela den här sidan