Inbjudan till seminarium 10 maj: En ny svensk regelförbättringsprocess med ett implementeringsråd

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
INBJUDAN TILL SEMINARIUM 10 MAJ
Seminarium i riksdagen den 10 maj: En ny svensk regelförbättringsprocess med ett implementeringsråd
Svenska företags konkurrenskraft kan stärkas genom konkreta regelförbättringar och minskade regelkostnader. Sverige ska nu införa ett implementeringsråd och kan lära av sina grannländer. Detta är temat för ett frukostseminarium i riksdagen den 10 maj kl. 08:30, som Ida Drougge (M), Finansutskottet och Camilla Brodin (KD), Näringsutskottet bjuder in till i samarbete med NNR.
Våra grannländer Danmark och Finland har gått andra vägar när det gäller hanteringen av regelförbättringsförslag samt EU-relaterade ärenden. Mot bakgrund av regeringens beslut om att inrätta ett implementeringsråd i Sverige, något som Danmark redan har med näringslivet och andra aktörer, uppstår frågan hur vi i Sverige bäst bör införa denna form av organ. Detta och mer därtill kommer att diskuteras med företrädare från Danmark och Finland och kommenteras av en panel med Tobias Andersson (SD), Daniel Vencu Velasquez Castor (S), ordförande resp suppleant i Näringsutskottet, samt av seminariets värdar Ida Drougge (M) och Camilla Brodin (KD).
Läs mer om seminariet och hur man anmäler sig här.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan