Kommentar till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet

– Med handlingsplanen som presenterades idag har regeringen lämnat startgroparna. Om den ska hinna nå i mål till 2010 måste den presentera fler konkreta förslag som sänker företagens regelkostnader, säger Jens Hedström VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Handlingsplanen visar att regeringen menar allvar när den nu tar ett helhetsgrepp och inrättar ett "Regelråd" för att stoppa nya dyra förslag. Det är också bra att regeringen inför en ny konsekvensanalysmetod för att visa hur företagen påverkas av förslag före och inte efter beslut samt att EU-reglerna ska inkluderas bättre i den svenska regelgivningsprocessen

– Vi ser positivt på nya krav på myndighetssamordning av blanketter och olika uppgiftskrav på företagen. År 2005 var svenska företag tvungna att fylla i 94 miljoner blanketter till olika myndigheter. Får vi inte ett stopp på detta regel- och rapporteringsraseri så drunknar snart företagen i blankettregnet. Det finns tyvärr en övertro på att elektroniska lösningar ska lösa problemen för företagens uppgiftlämning när problemet egentligen inte är "hur" utan vad och vilken information staten begär, säger Jens Hedström.

– När det gäller konkreta förenklingsförslag visar regeringens tyvärr bara upp ett urval och hänvisar till handlingsplanen som kommer att presenteras i november i år. För att nå målsättningen med 25 procent lägre administrativa kostnader till år 2010 måste regeringen presentera mer substantiella åtgärder. Många av de förslag som presenteras kommer endast marginellt att påverka den administrativa bördan, flera åtgärder innebär att frågor ska utredas vidare när problemen egentligen är kända, säger Jens Hedström VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Dela den här sidan