Nu kan företagen räkna ut sina egna regelkostnader

Omfattningen av de regler svenska företag har att följa har uppskattats till inte mindre än ca 20 000 sidor. Hittills har dock inga uppskattningar gjorts av vad det skulle kosta att följa alla regler. Nu kan alla företagare gå in på www.regelkostnader.se och räkna ut företagets totala regelkostnad.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har tagit fram en regelkalkylator som gör en uppskattning av ett företags kostnader för att följa reglerna på arbetsmarknadsområdet, miljöområdet och skatteområdet. Allt som behöver göras är att mata in några få uppgifter i ett webbformulär.  

Regelkalkylatorn är ett resultat av ett unikt projekt där NNR har undersökt företagens totala regelkostnader. Kartläggningen, den första i sitt slag, visar vilka faktiska kostnader företag i olika branscher haft för att följa lagar och regler. På www.regelkostnader.se finns också information om vilka regelkostnader som finns, hur NNR tagit fram regelkalkylatorn samt hur NNR genomfört den unika undersökningen
som ligger bakom regelkalkylatorn.

NNRs undersökning har visat att företagens totala regelkostnader är mycket högre än vad man tidigare trott. Flera av deltagarna i  undersökningen blev förvånade över att se hur höga regelkostnader de hade. En opinionsundersökning från demoskop visar att också beslutsfattare och allmänheten underskattar företagens regelkostnader.

– Regeringens arbete med att sänka företagens regelkostnader är bra men det behövs större insatser och en översyn av alla kostnader om svenska företag inte ska tappa konkurrenskraft och arbetstillfällen, säger NNRs VD Jens Hedström. Vår förhoppning är att regelkalkylatorn och www.regelkostnader.se ska bidra till öka kunskapen om vad krångliga regler egentligen kostar.

Läs mer på www.regelkostnader.se

Dela den här sidan