NNR Nyheter 3/2007

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter – Sveriges enda
nyhetsbrevbrev om hur vi kan få färre och enklare regler.

Ur innehållet:

Regeringens handlingsplan för regelförenkling
Näringsminister Maud Olofsson presenterade 5 juni regeringens handlingsplan med 167 åtgärder som skall leda till en 25 procentig minskning av företagens regelbörda.

Gert Karnberger ny ordförande för NNR
Gert Karnberger, VD för Clas Ohlson, valdes 25 maj till ny ordförande i Näringslivets regelnämnd.

Nu kan företagen räkna ut sina egna regelkostnader
NNR har lanserat webbplatsen www.regelkostnader.se där företagare själva räkna ut sina regelkostnader.

Seminarium om regeringens regelförenklingsarbete
Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, Näringsdepartementets sakkunnige Elisabeth Thand Ringqvist, Welcomegruppens VD Claes Roos och NNRs VD Jens Hedström diskuterade regeringens regelförenklingsarbete på ett seminarium i samband med NNRs årstämma.

Svenska regler är dyrare än EU:s regler
Näringslivets Regelnämnd har i en ny rapport kartlagt i vilken utsträckning sex småföretags regelkostnader beror på EU-regler eller svenska regler.

»Ladda ner nyhetsbrevet här!

Dela den här sidan