Seminarium om 3:12-reglerna

Skattereglerna för s k fåmansbolag (3:12-reglerna) lyfts ofta fram som ett av de mest problematisk områdena för företagarna att hantera. Näringslivets Regelnämnd, NNR presenterar en rapport om företagens kostnader för 3:12. Resultatet kommenteras av företagarna Rune Andersson, Mellby Gård AB och Anita Roll, Qtema AB. Därefter kommer Skatteverkets rättschef Vilhelm Andersson och skatteexperterna Richard Hellenius från Svenskt Näringsliv och Annika Fritsch från Företagarna att diskutera vad som kan göras för att förenkla skattereglerna för småföretagen.

Tid: 29 augusti kl 10.00-11.00
Plats: The Summit konferenscenter, lokal Wilma, Grev Turegatan 30, Stockholm

Anmäl gärna om Du har möjlighet att delta till info@nnr.se

Dela den här sidan