Pressmeddelande: 3:12-reglerna, kostar företagarna i Sverige 1, 5 miljarder kronor

Fåmansbolagsreglerna, de sk 3:12-reglerna, kostar företagarna i Sverige 1, 5 miljarder kronor årligen bara att administrera visar Näringslivets Regelnämnd, NNR i en ny rapport.

Rapporten ”Företagens kostnader för 3:12-reglerna” presentades av NNR den 29 augusti på ett seminarium tillsammans med företagare och experter från branschorganisationer och Skatteverket.

Regler för beskattning av fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, utpekas av företagare som en av de mer komplicerade skattefrågorna att hantera. Reglerna infördes i samband med skattereformen 1990 och reglerar villkoren för hur fåmansföretags vinst kan tas ut och beskattas. Reglerna har ändrats många gånger vilket skapat osäkerhet. Därför har Näringslivets Regelnämnd, NNR, i en unik studie låtit konsultföretaget Arkitraven undersöka vilka kostnader företagen i Sverige har för att hantera 3:12-reglerna.

Syftet med rapporten är att ge en bild av de totala direkta regelkostnaderna för 3:12-reglerna som svenska företag och företagare har. Uträkningarna i rapporten har gjorts i enlighet med den så kallade Standard Cost Model som är en internationellt vedertagen modell för att beräkna företagens administrativa regelkostnader.

Rapporten visar att 3:12-reglerna kostar varje svenskt 3:12-företag i snitt ca 13 000 kr i administrativa regelkostnader årligen. Uppräknat för alla svenska 3:12-företag blir summan 1,5 miljarder kr enligt NNRs studie.  

-”Kostnaden för berörda företagare uppstår främst till följd av att reglerna ständigt ändras och att de är onödigt krångliga”. ”Ett rimligt mål för svenska politiker borde vara att företagare ska förstå och hantera reglerna själva”, säger Jens Hedström VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

-”Regelverket gör att företagare inte har kontroll över ägandet och över vad bolaget är värt” säger Anita Roll från Qtema AB, ett av de företag som ingått i NNRs studie.

Ladda ner rapporten ”Företagens kostnader för 3:12-reglerna”.

 

För frågor kontakta:
Jens Hedström, VD NNR
070-552 99 46
jens.hedstrom@nnr.se

Tomas Lööv, Sakkunnig NNR
070-238 79 98
tomas.loov@nnr.se

Dela den här sidan