Kommunprojektets turné igång!

Nu har NNRs "turné" om regeltillämpning på kommunal nivå startat. Första stoppet var Luleå och därefter kom Västerås, Örebro, Kalmar och Växjö.

NNR kommer att besöka samtliga län i Sverige; kalendariet för dessa möten finner du på kommungranskning.se

En del media har uppmärksammat de besök som varit, liksom rapporterna som släppts tidigare. Länkar till dessa pressklipp finner du också på kommungranskning.se

Dela den här sidan