Livsmedelsföretagen om vikten av regelförbättring och medlemskap i NNR

Vi har intervjuat Patrik Strömer från vår nya medlem Livsmedelsföretagen om vikten av regelförbättring – och medlemskap i NNR.

Hej och välkommen som ny medlem i NNR!

Tack så mycket!

Kort om medlemmen/organisationen.

Livsmedelsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation som verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som representerar alla typer av livsmedelsföretag – små och stora, med svenska och utländska ägare, familjeägda, jordbrukskooperativa med flera.

Varför blev din organisation medlem?

För att bra – alltså effektiva och begripliga – regler är centralt i en bransch som är så känslig. Svensk mat är och ska vara säker, och konsumenterna ska kunna vara trygga i det. Men det finns samtidigt ingen anledning till att svenska regler ska vara hårdare, krångligare eller på annat sätt missgynna just svenska företag på den inre marknaden.

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktiga/viktigast för er bransch? (På vilket sätt/varför)

Nästan alla regler kommer från EU-lagstiftning. Och då är det nödvändigt att riksdag, regering och Livsmedelsverket inte övertolkar dem eller på annat vis skapar en konkurrensnackdel för just svenska företag.

Vad hoppas du att vår nya regering ska ta tag i först på regelförbättringsområdet?

Att ge direktiv till myndigheterna om att inte överimplementera EU-lagstiftning. Det är enkelt och borde redan vara norm. Sedan kommer det att krävas ett intelligent och systematiskt arbete för att generellt skapa bättre regler för företagen.

Dela den här sidan