Välkommen till NNRs seminarium

Konsekvensanalyser – ansvarstagande för effektivare regler

Ger bättre beslutsunderlag verkligen ökade förutsättningar för chansen till bättre beslut om regleringar och styrmedel? Eller används underlagen bara när det gagnar politikernas egna intressen? Vad behövs för att förbättra situationen?

Tid: Onsdag den 6 mars 2019 kl. 13:00-14:30.
Efter seminariet blir det fika och mingel.

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. (karta)
Lokal: Hörsalen.
Anmälan: Senast den 1 mars till:
susan.braysy@nnr.se, tel 08-762 70 91.

 
Välkommen till NNRs initierade och intressanta seminarium om behovet av bättre konsekvensutredningar i samhället inför beslut om ändrade eller nya regler och styrmedel!

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i november 2018 presenterat rapporten Tänk efter före. Vid seminariet kommer rapportens författare Sara Forsstedt, ekon dr och samhällsekonom på Trafikverket, att presentera rapporten och sina förslag på åtgärder.

Rapporten pekar bl.a. på att Sverige använder samhällsekonomisk analys i allt för liten utsträckning och för sent i själva beslutsprocessen. Intressanta och viktiga frågor, som berör såväl konsumenter och företag.

Rapporten kommenteras och diskuteras av Johan Eklund, professor i nationalekonomi på BTH och VD på Entreprenörskapsforum, Fredrik Olovsson, ordförande i Finansutskottet (S) och Mats Persson, riksdagsledamot (L), samt NNRs VD Andrea Femrell. Moderator för seminariet är Tomas Lööv, NNR.

Varmt välkommen!
Ulf Lindberg, ordförande Näringslivets Regelnämnd NNR

Medverkande
 

Sara Forsstedt

Johan Eklund
Fredrik Olovsson
Mats Persson
Andrea Femrell
Moderator: Tomas Lööv
Dela den här sidan