Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell – betalning efter avslutad kontroll

För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Detta är en förändring som NNR arbetat för länge och som efterfrågats av företagen.

– Systemet med förhandsbetalning har närmast liknat ett abonnemangsupplägg för kommunens kontroll. Företagen har betalat en fast avgift i förväg och sedan fått se vilka kontrollinsatser som blivit resultatet. När ingen kontroll hunnits med är det många kommuner som förklarat för företagen att det istället blir dubbelt så mycket kontroll kommande år, en s k ”tillsynsskuld”. I andra fall har kontrollen uteblivit helt. Motprestationen från kommunens sida har därmed varit otydlig, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

En tjänsteutförare som i förväg tagit betalt med en schablonsumma hamnar i utgångsläget i en situation där han/hon är ifrågasatt. Misstroende är en dålig utgångspunkt för ett framgångsrikt tillsynsarbete. Efterhandsdebitering av huvudparten av tillsynsavgiften är en enkel lösning på denna problematik.

– I och med att efterhandsbetalning föreslås blir det tydligare både för kommunen och företagen vad som förväntas och vad som utförs. Ett sådant system bör även övervägas inom andra kommunala tillsynsområden. Detta är således ett bra exempel att inspireras av för andra myndigheter, avslutar Andrea Femrell.

NNR har granskat kommunernas regeltillämpning inom ett flertal tillsynsområden, bl a livsmedelskontrollen. Läs mer om granskningen, resultaten och NNRs rekommendationer till kommunerna här.

Läs livsmedelsverkets pressmeddelande här.

Dela den här sidan