Pressmeddelande: Myndigheter lämnas utan regelförbättringsuppdrag

NNR har för tredje året i rad granskat regleringsbrev och instruktioner till 24 myndigheter vars verksamhet är relevant för företag i Sverige, med avseende på regelförbättring och regelförenkling. Det är i regleringsbreven regeringen lägger fast riktningen och prioriterade frågor för myndigheterna det kommande året. Regleringsbreven förnyas varje år, medan instruktionerna mer sällan.

Regeringens har fyra mål när det gäller regelförbättring och regelförenkling för företagen:

1) Företagens kostnader till följd av regler ska minska
2) Regler ska främja tillväxten
3) Uppgiftslämnandet ska förenklas
4) Kortare handläggningstider (och bättre service)

Trots det nämns regelförbättring och företagarnas villkor inte alls i de flesta av årets regleringsbrev.

– Den samlade känslan är att regeringen, trots att den säger att regelförbättring är viktigt, egentligen inte prioriterar frågan. De resultat som förbättrats sedan förra året är att fyra myndigheter fått nya uppdrag, men dessa är tyvärr mycket begränsade både i omfattning och i betydelse, säger Andrea Femrell, VD på Näringslivets Regelnämnd NNR.

NNRs granskning visar att det fortfarande är väldigt få av de centrala förvaltningsmyndigheterna som har uppgifter inom regelförbättringsområdet eller styrs mot de mål regeringen har inom regelförbättringsområdet.

– Om regeringen menar allvar med sin regelförbättringspolitik krävs att myndigheterna arbetar aktivt med detta och att frågan prioriteras. Regeringens främsta styrning för att uppnå detta är via regleringsbrev och uppdrag, fortsätter Andrea Femrell.

För att regeringen själv – och myndigheterna – ska kunna följa upp och utvärdera såväl effekter som måluppfyllelse, måste krav på utvärdering och uppföljning finnas. Dessutom måste regeringens målsättningar för regelförbättring vara tydliga och nedbrytbara, vilket inte är fallet idag.

– Om företagarnas villkor är en prioriterad fråga för regeringen så måste det synas i regleringsbreven – det är där kursen läggs fast. Vill regeringen visa trovärdighet och att de menar allvar med sitt arbete måste tydliga mål, uppdrag och krav på utvärdering inkluderas i nästa års styrdokument, säger Andrea Femrell, NNR.

Presentation av granskningen av regleringsbrev 2017 finns att läsa här.
För mer information, kontakta:

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 073-020 56 80.

Dela den här sidan