Låt service komma före tillsyn

Om avgifter blir begripliga, logiska och synliga lär förhållandet mellan tjänstemän och företagare snabbt förbättras, skriver  Gert Karnberger och Jens Hedström, ordförande respektive VD i Näringslivets Regelnämnd, NNR,  i en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle den 9 september.

TILLSYN. Även om regler beslutas på en nationell eller överstatlig nivå så sker ofta tillämpningen ute i kommuner eller av länsstyrelser. Det blir alltså här företagen upplever krånglet, i sina kontakter med tjänstemännen.

Det kan röra sig om bristande service, men kanske oftast om långa handläggningstider, svårighet att få korrekt information eller bekymmer förknippade med tillsynen.

Vi har sett stora skillnader mellan kommuner, något som också är synligt i de olika rankningar och jämförelser/benchmarking som exempelvis Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting gör.

Hur stora skillnader kan vi ha när vi utgår från samma nationella regelverk?

En huvudregel som insatserna borde följa är helt enkelt "service först – tillsyn sen". Det visar en positiv syn på företagande, där vikten av ett nära samarbete betonas liksom dialogen mellan företagare, tjänstemän och politiker. De har alla ett gemensamt mål: en effektiv förvaltning och bra näringslivsklimat som gynnar den lokala tillväxten.

Majoriteten företagare har ambitionen att följa de regelverk som finns. Här finns en viktig uppgift för lokala tjänstemän att vara tillgängliga och att ge tydlig information om vad som gäller. Det vore exempelvis bra om de begränsade tillsynsresurserna lades på företag som inte sköter sig, i stället för att alla företag ska drabbas lika.

Om avgifter blir begripliga, logiska och synliga lär förhållandet mellan tjänstemän och företagare snabbt förbättras och krånglet minska.

"En väg in" i kommunen och förenklade regler för livsmedelshantering, miljöskydd samt planering och byggande är andra områden med stor förbättringspotential.

Samtliga aspekter kommer att granskas i ett projekt om kommunal regelförenkling som Näringslivets Regelnämnd nu sjösätter i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting samt Tillväxtverket.

Gert Karnberger
Ordförande

Jens Hedström
Vd Näringslivets Regelnämnd, NNR

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle

Dela den här sidan