Mindre krångel, mera tillväxt?

–   Mitt recept till Sverige är att inte bara näringsdepartmentet, utan hela regeringen under ledning av statsministern, måste bli mer involverad om det ska bli ett bra resultat av regelförenklingsarbetet. I andra länder har det breda engagemanget varit avgörande och det krävs alltid tydliga, mätbara mål. Även på EU-nivå är det viktigt att ländernas högsta ledare är drivande för att minska regelbördan som härrör därifrån. Glöm inte heller att inspireras från andra som kommit längre i arbetet; det finns gott om goda exempel att ta efter.

Så sammanfattade Jeroen Nijland på Tillväxtdagarnas seminarium ”Mindre krångel, mera tillväxt?” i Malmö den 4 maj. Jeroen Nijland är fd ordförande i OECDs Regulatory Policy Committee och ledde tidigare framgångsrikt Nederländernas regelförenklingsarbete. Seminariets värd var Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

–   Det finns en mängd forskning och rapporter som visar att behovet av regelförenklingar fortfarande är mycket stort och därför måste regeringen sätta upp ett mål för hur företagens totala regelkostnader ska minskas. Vi driver det här arbetet hårt även i EU och alla beslutsnivåer måste prioritera arbetet högre om vi vill stärka vår konkurrenskraft. Om exempelvis alla medlemsländer ägnar sig åt sk goldplating har vi snart inte längre någon inre marknad, sade Jens Hedström.

Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP) och vice ordförande i Näringsutskottet, höll med. Han saknar speciellt uppföljning och bättre kvalitet på – och respekt för – konsekvensanalyser.

–   Första steget är att se till att alla nya regler blir så bra som möjligt ur ett regelförenklingsperspektiv, men sen måste nästa steg bli att granska de befintliga reglerna.  Näringslivet har ju pekat ut vilka områden som behöver reformeras och jag förstår helt ärligt inte de den politiska handfallenheten här. Varför följs inte beslut som fattas om detta upp av regeringen?

Det har ändå skett ett trendbrott och det är viktigt att arbetet intensifieras.  Däremot anser Per Åsling, som är riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, också att regelförenklingar bör ses ur ett större perspektiv och inte som ett isolerat fenomen.

–   Själva företagandet måste lyftas fram och uppmuntras. Det är oerhört viktigt att vi får fler företag i Sverige och vi ska definitivt inte kalla företagande för ett särintresse, vilket vi tyvärr ibland hör i de politiska sammanhangen. Det politiska ledarskapet måste gå före och peka ut riktningen, men hela den offentliga sektorn måste genomsyras av insikten att mindre regelbörda är den rätta vägen att gå. Om myndigheter kan öka regelkrånglet kan de också tänka tvärtom och minska det, sade Per Åsling.

Det har under senare år skett framsteg på området och regelbördan har de facto minskat något. Däremot så visar undersökningar att företagarna faktiskt inte märker någon större skillnad. Arbetet är viktigt och det som väl sker är bra, men det går för långsamt, anser företagare i Sverige.

–   Jag håller med om att det politiska ledarskapet är viktigt. Våra medlemmar märker faktiskt ingen skillnad och det är också viktigt att bredda arbetet. Idag koncentrerar regeringen sig mest på de administrativa åtgärderna, men det finns ju också både materiella och finansiella regelkostnader som måste minska. Sedan måste även bemötandet och servicegraden hos myndigheterna bli bättre, menade Helena Jonsson, ordförande LRF.

Carin Stoeckmann, VD på Byggmästar’n i Skåne, höll med och strök även under att dialogen mellan myndigheter och företagare måste bli bättre.

–   I min bransch ser jag hur otroligt viktigt det är att handläggningstiderna kortas. När det exempelvis gäller bygglov så kan lång väntan på tillstånd leda till antingen fördröjda investeringar eller i värsta fall att de inte ens blir av. Med en bättre dialog så kan vi få en ökad förståelse för varandras situation och det är ett led till att vi kanske kan få en minskad regelbörda och ett bättre företagsklimat framöver.


Från vänster till höger:
Helena Jonsson, ordförande LRF
Carin Stoeckmann, VD på Byggmästar’n i Skåne
Per Åsling, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet
Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP) och vice ordförande i Näringsutskottet

Dela den här sidan