Möjliggör för näringslivet och enskilda att på bästa sätt kunna tillvarata värdet i data genererad av offentliga organ

Dela den här sidan