Möt Ulrik Wehtje, NNRs nya ordförande

”Livsmedel har ett bäst-före-datum – det borde alla regler också ha. Jag skulle vilja se en obligatorisk utvärdering av alla regler vart tionde år. Ska reglerna vara effektiva och ändamålsenliga så måste de förändras med omvärlden.”

Orden ovan är Ulrik Wehtjes. Han efterträdde Gert Karnberger som ordförande för Näringslivets Regelnämnd, NNR, på årsmötet i maj i år. Ulrik är dock ingen nybörjare på området, utan han är väl insatt i frågorna, bland annat efter att ha ingått i NNRs företagarreferensgrupp i flera år. Dessutom har Ulrik varit företagare genom hela sin karriär, så han är bekant med materian även ur det perspektivet.

Det var ingen särskild, enskild händelse som väckte Ulriks engagemang för regelförbättringsfrågorna, utan snarare en känsla om att regelbördan är ett problem av stor betydelse för företagen.

”Det är inte rimligt att så stor del av företagsledningens tid ska läggas på att administrera regler och byråkrati. Jag tror att om alla hade mätt tiden och pengarna som går åt till att hantera regler och därmed insett hur stor regelbördan de facto är, så skulle det vara upprorsstämning. Argumentet vi ibland hör om att det faktiskt är värre på andra ställen i världen, det är visserligen korrekt men samtidigt ganska irrelevant. Naturligtvis ska vi inte fortsätta med ineffektiva regler bara för att andra kanske är värre, menar Ulrik Wehtje.”

Onödigt regelkrångel finns överallt och vi ska ”spotta på alla stenar”. Men vissa betydelsefulla områden borde vara enklare att snabbt göra bättre.

Kommunal regeltillämpning tillhör denna kategori enligt Ulrik.

”I NNRs utmärkta projekt om kommunal regeltillämpning har det med stor tydlighet framgått att det i många kommuner finns en stor förbättringspotential. Det är bara att ta lärdom av de bästa kommunerna i varje gren. Egentligen handlar det enbart om en vilja till förståelse för företagarnas vardag. Och avståndet mellan kommun och näringsliv borde vara kort på alla plan.”

Konsekvensbeskrivningar är också något som ligger Ulrik varmt om hjärtat och han önskar att beslutsfattarna tog större hänsyn till dem. Vidare skulle han vilja se att de åter satte upp tydliga nettomål för regelförenklingsarbetet.

Men, NNR då – hur resonerar Ulrik om organisationen och om sitt nya uppdrag?

”NNRs främsta roll är att hålla lågan för regelförbättringar både brinnande och het så att intresset för dessa viktiga frågor inte falnar hos beslutsfattarna. Jag tycker att NNR är och har varit framgångsrika i detta och inte minst via alla de presentationer om reglers effekter, förslag på vad som kan göras och det påverkansarbete som gjorts under alla år jag följt organisationen. Det ska bli roligt att få bli ännu mer delaktig i detta viktiga arbete; ordförandeuppdraget känns både hedersamt och spännande!”

Om Ulrik Wehtje:

Ulrik Wehtje är 57 år och född, uppvuxen och bosatt i Malmö. Han är civilingenjör, civilekonom och har även en lantbruksutbildning. Driver och har drivit företag inom IT, lantbruk, logistik och lager, fastighetsförvaltning och grafisk produktion mm.. Ulrik är bland annat vice ordförande i Grafiska Företagens Förbund och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

I NNRs utmärkta projekt om kommunal regeltillämpning har det med stor 
tydlighet framgått att det i många kommuner finns en stor 
förbättringspotential. Det är bara att ta lärdom av de bästa kommunerna 
i varje gren. Egentligen handlar det enbart om en vilja till förståelse 
för företagarnas vardag. Och avståndet mellan kommun och näringsliv 
borde vara kort på alla plan.
Dela den här sidan