Gert Karnberger avtackad

Vid NNRs årsstämma den 16 maj, så avgick Gert Karnberger efter att ha svingat ordförandeklubban sedan 2007. NNRs gåva till Gert Karnberger var alla rapporter som NNR presenterat under hans sju ordförandeår – drygt 40 stycken! Den sista blev NNRs förslag till ett effektivare regelverk inom EU; riktat till det nya Europaparlamentet och EU-kommissionen.

På avtackningen så ville många visa sin uppskattning för ett gott utfört ordförandeskap. Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna och vice ordförande i NNRs styrelse, talade för många när hon uttryckte sitt tack så här: 

Du lämnar efter sju år, men det är så långt ifrån sju svåra år man kan komma. Du har på ett vänligt, men bestämt, sätt lotsat oss igenom mötena och du har tillsammans med Jens och resten av kansliet bidragit till att stärka och främja NNRs position och ställning. NNR är idag en tung och viktig spelare som departement och myndigheter lyssnar på – och det kan vi tacka er för!

Vi tackar alla Gert för hans utmärkta ledarskap och engagemang och önskar honom lycka till med de utmaningar han företar sig härnäst! 

Dela den här sidan