”Sverige bör verka för förenklade EU-regler”

Fredagen 16 maj anordnade NNR seminariet ”Företagens roll i Europa”. I samband med detta presenterades NNRs rapport ”Effektivare regelverk inom EU”, varpå en paneldebatt följde med några av partiernas toppkandidater till EU-parlamentet.

Ett referat från seminariet återfinns på Svenskt Näringslivs hemsida.

Dela den här sidan