NNR deltog vid ordförandeskapskonferens om regelförbättring

NNR deltog den 23 – 24 januari i DEBR-konferensen om regelförbättring som arrangerades i Stockholm av det svenska ordförandeskapet i EU. Directors of Experts of Better Regulation (DEBR) är ett informellt nätverk bestående av tjänstemän, från olika EU-medlemsstater, som ansvarar för regelförbättringsfrågor och som träffas med viss regelbundenhet för att diskutera och utbyta erfarenheter i olika aktuella regelförbättringsfrågor.

Frågor som diskuterades under konferensen var bland annat regelförbättrings roll i kontexten av EUs konkurrenskraft och det framväxande behovet av mer systematiska utvärderingar i efterhand, hur regelgivare kan stimuleras att använda regelförbättringsverktyg och under vilka omständigheter det är legitimt att göra undantag från den praxis som finns kring dessa samt hur och i vilken utsträckning proportionalitetsprincipen kan styra beslutsfattande kring regler. Inom ramen för konferensen stod NNR värd för och arrangerade en paneldiskussion om delegerade akter och regelförbättring där bland frågan om insyn och delaktighet för näringslivet samt konsekvensbedömningar i framtagandet av delegerade akter (en form av följdlagstiftning som rådet och EU-parlamentet delegerar till kommissionen att ta fram och besluta om) diskuterades.

Se ordförandeskapets kortfilm om konferensen och dess medverkande, inklusive NNR, här.

Läs NNRs rekommendationer som presenterades på NNRs paneldiskussion här.

Dela den här sidan