NNR välkomnar regeringens besked om att avskaffa danstillståndet

Regeringen tog igår initiativ till att avskaffa det så kallade danstillståndet som infördes i Ordningslagen i mitten på 50-talet. Initiativet är mycket välkommet i branschen då de krogar som omfattas av tillståndskravet, förutom böter och fängelse, kan riskera att förlora sitt serveringstillstånd om deras kunder får för sig att dansa. Frågan om danstillståndets avskaffande är ett av många regelförbättringsförslag som NNR och dess medlemmar lyft under ett flertal år. Så sent som år 2021 var det regeringens utredning Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag som lämnade förslag på ett upphävande av danstillståndet.

– Det är välkommet att regeringen äntligen gör slag i sak och avskaffar danstillståndet. För berörda företag kommer det att innebära en minskad osäkerhet, tidsbesparingar och sänkta kostnader utan att det kostar något i andra änden. Jag hoppas att detta blir startskottet på ett systematiskt arbete med att förenkla och förbättra flera av de regelverk som påverkar företag negativt och som vi och våra medlemmar lyft fram som prioriterade. Tydliga, välfungerade och kostnadseffektiva regelverk för företagande är viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigt och därmed skapa tillväxt för samhället. Regelverken får därför inte bidra till en obalans som blir en nackdel för svenska företag i relation till omvärlden. Frågan om företagens regelbörda är därför tveklöst viktig för samhället, säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd NNR.

Läs mer om näringslivets förslag till regelförbättringar av enskilda regelverk här.

Dela den här sidan