NNR kommenterar regeringens budget: Vad är regeringens målsättning med regelförbättringsarbetet?

I regeringsförklaringen angavs ingångsvärdet för regeringens regelförbättringsarbete med orden ”Företagande ska underlättas genom förenklade regelverk”.  Vid en närmare genomläsning av regeringens första budget kan detta dock tolkas som om att regelförbättringsarbetet ska förenklas för regeringen – men inte regelverken för företagen.

Tyvärr saknas, än så länge, konkreta målsättningar och skarpa förslag avseende hur kostnaderna för regelkrånglet ska minska, vilka regelområden som är prioriterade och var regeringen sätter ribban för service och effektivitet i den statliga och kommunala förvaltningen.

Det är naturligtvis lovvärt att den nya regeringen tar vid där den gamla slutade och driver frågan om enkla verktyg, minskade administrativa kostnader, förenklat uppgiftslämnande och bättre förståelse för företagens villkor. Samtidigt visar all erfarenhet att om regelförbättringsarbetet ska få ett verkligt genomslag måste det utgå från de områden som företagen efterfrågar, att valda åtgärder görs i syfte att minska företagens totala kostnader (inte endast de administrativa) samt att välja de regleringsalternativ som medför lägst kostnader för berörda företag och samtidigt uppfyller syftet med regleringen.

NNR och dess medlemmar har nyligen presenterat 33 förbättringsförslag som spar tid, sänker kostnader, minskar osäkerheten och möjliggör investeringar för företagen. Vi har också flertalet systemverktyg för hur regelgivningen och regelförbättringsarbetet kan bli så effektiva som möjligt och främja tillväxten. Det är därmed öppet mål för regeringen att börja underlätta företagandet genom förenklade regelverk – ett arbete som blir än viktigare om de aviserade kostnadsökningarna för företagen, främst genom olika skatter, realiseras.

Andrea Femrell, VD

Dela den här sidan