NNR Nyheter 5 2014

 

 
Verktyg till en ny regering

Regelförbättring och reformer av regelverk som berör företag är en effektiv – och många gånger billig – åtgärd att förbättra tillväxten. Jag skulle därför vilja rekommendera den tillträdande regeringen och riksdagen att läsa vår nya rapport”Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”, som vi också skriver om i detta nyhetsbrev. Regeringen finner där många verktyg och förslag som minskar företagens regelbörda och borde därför snabbt kunna komma igång med detta viktiga arbete. Om de nya beslutsfattarna behöver råd, synpunkter eller uppmuntran är vi på NNR redo att bidra med detta. Samtidigt kommer vi ihärdigt att fortsätta granska hur regeringen, myndigheter och kommuner arbetar med regelförbättring för företag. Allt i syfte att göra företagarens vardag enklare!

 

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.NNR presenterar ny rapport om tillväxthinder i Sverige tillträdande regeringenI rapporten "Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige" presenterar NNR och dess medlemmar 33 st konkreta förenklings- och förbättringsförslag som, om de genomförs, kan ge tillväxten en rejäl skjuts. Flest förslag återfinns inom skatte- och momsområdet. Hälften av förslagen inom detta område bedöms öka företagens vilja att investera.

Läs mer och ladda hem rapporten här.

Läs även Dagens Industris reportage om denna rapport från 1 oktober, här på länken som faksimil.

Systerrapporten, som handlar om effektivare regelverk inom EU finns nu även på engelska. Titeln är ” More Effective Regulations within the EU 2014” och rapporten finns här.Ny regelförbättringskommissionär

Frans Timmermans från Nederländerna är nominerad till att bli förste vice president i EU-kommissionen med huvuduppgift att arbeta med de viktiga regelförbättringsfrågorna. Det är första gången som en EU-kommissionär har denna uppgift; något som ger en viktig signal om att minskning av företagens regelbörda är en prioriterad uppgift för nya kommissionen.

Läs mer här.

Andrea Femrell ny VD på NNR

Andrea Femrell har från och med den 1 september efterträtt Jens Hedström som VD på NNR. Andrea har arbetat som sakkunnig på NNR sedan 2006 och dessförinnan på Svenskt Näringsliv med inre marknadsfrågor och tekniska handelshinder. Andrea har under sin tid på NNR bland annat ansvarat för regelförbättringsarbetet på regional och lokal nivå, uppgiftslämnarfrågor och arbetet med konsekvensutredningar.

– Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att leda och fortsätta utveckla NNRs verksamhet. Effektivare och mindre kostsamma regler är en viktig del när det gäller att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat och tillväxt. Här har NNR en viktig roll att fylla i nära samarbete med sina medlemmar, säger Andrea Femrell.

Läs mer om Andrea Femrell här.Regelrådets verksamhet permanentas

Regeringen har beslutat att Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket. Rådets verksamhet renodlas till att omfatta granskning av och yttrande över konsekvensutredningar medan stöd till kommittéer och regeringskansliet i att upprätta konsekvensutredningar flyttas över till Tillväxtverket.

NNR välkomnar regeringens beslut. Permanentningen av Regelrådet borgar för en långsiktighet och kontinuitet i granskningsarbetet av vilka konsekvenser nya regler får för företag. För att Regelrådets granskning ska få ett större genomslag på konsekvensutredningarnas kvalitet krävs enligt NNR bl a ett starkare mandat för rådet. Detta skulle innebära att lagstiftaren inte får gå vidare med ett regelförslag om rådet gör bedömningen att konsekvensutredningen inte håller måttet.Det går att göra skillnad – goda exempel

NNR har under våren och försommaren visat upp ett antal goda exempel på vad kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra länder gjort för att minska företagens regelbörda. Syftet var att inspirera andra aktörer och att visas att det oftast med ganska enkla medel går att göra åtgärder som gör skillnad. De goda exemplen finns på vår hemsida regelbloggen.nnr.se samt på vår facebooksida.Du gillar väl oss på Facebook?

Du hittar vår sida här.

 
 
Dela den här sidan