NNR kommenterar regeringens budget: Var är reformerna?

Det är positivt att även årets budget framhåller goda ramvillkor för företag, bättre service genom enklare uppgiftslämnande och kortare handläggningstider samt mer ändamålsenliga regler som ska leda till lägre kostnader för företagen och främja tillväxten. Målsättningarna som finns är dock otydliga och det saknas fortfarande en strategi och skarpa förslag avseende hur kostnaderna för regelkrånglet ska minska, vilka regelområden som regeringen prioriterar att arbeta vidare med samt var regeringen lägger nivån för service och effektivitet i den statliga och kommunala förvaltningen. Den bristande kvaliteten på konsekvensutredningarna ska utbildas bort, trots att detta recept prövats i flera år utan några märkbara resultat.

NNR ser förstås positivt på regeringens ambition att företagens regelkostnader ska minska och att regler ska främja företagens tillväxt, men trevliga beskrivningar är knappast skarpa åtgärder. För detta krävs ledarskap och en genomarbetad strategi. Vi saknar ett näringslivsperspektiv och känner en oro över att regeringen kommer att misslyckas med sitt arbete. NNR och NNRs medlemmar har lagt ner ett stort arbete på att identifiera viktiga områden och prioriterade förslag. Vi är också beredda att samarbeta med regeringen för att nå resultat. Regelförbättringsarbetet måste dock gå ifrån vackra ord till handling. Vi undrar därför – var är reformerna?

Andrea Femrell, VD

Dela den här sidan