Pressmeddelande: Enorm skillnad mellan kommunernas bygglovsavgifter

165 000 kr. Det är skillnaden mellan den billigaste och dyraste kommunen i bostadsbristens Sverige, sett till bygglovsavgifter inklusive planavgift för ett enkelt, identiskt ärende. Även handläggningstiderna skiljer sig åt runt om i landet, mellan en till tolv veckor för ett enkelt bygglov. Det är dock glädjande att 49 procent av kommunerna lyckats korta sina handläggningstider sedan 2012.  

Detta enligt Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport ”Bygglov – handläggning, servicegarantier, avgifter och resurseffektivitet”. I denna rapport redogörs resultaten för landets samtliga kommuner som fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar bygglov. Rapporten är del fyra av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen. Förra undersökningen gjordes 2012.

         Det finns, milt uttryckt, viss anledning för kommunerna att utreda och motivera skälen till de stora avgiftsskillnader som de redovisar. De stora skillnaderna i avgift skadar marknaden. Det är likaså mycket tveksamt om avgifterna verkligen motsvarar kommunernas arbetsinsats. Med andra ord är förbättringspotentialen rejäl på detta område, menar August Liljeqvist, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Inte bara avgifterna är en viktig faktor för den som söker bygglov, utan även handläggningstiderna. Många kommuner har kortat sina handläggningstider sedan 2012 och dessutom infört så kallade servicegarantier med en maxgräns om hur lång handläggningstiden får vara. Servicegaranti är en lovvärd åtgärd, men tyvärr är detta ofta enbart ett spel för gallerierna. Detta då maxgränsen i många fall ligger mycket högre än vad ärendena i genomsnitt tar och enbart 16 procent av kommuner med maxgräns lämnar någon form av kompensation då gränsen överskrids. När kompensation väl ges är den dessutom ofta liten.

          – Kommunerna bör underlätta för byggföretag som söker bygglov. Det är betydelsefullt för både investeringar och jobben. En kommun kan göra mycket på egen hand för att förbättra företagsklimatet. Bra service är självklart, men en snabb och effektiv handläggning är ännu viktigare. Det är bra att många kortat sina handläggningstider men däremot är hanteringen av servicegarantierna mycket styvmoderlig, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rapporten finns att läsa här.

Dagens Industri skriver om NNRs rapport med rubriken ”Bygglovsavgifter hindrar företagande på lika villkor”. Läs artikeln här.

För mer information, kontakta

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR, 073-020 56 80

August Liljeqvist, Sakkunnig och rapportförfattare, NNR, 072-717 70 92

Dela den här sidan