Pressmeddelande: Hur krogvänlig är din kommun?

Driver du restaurang? I så fall spelar det stor roll vilken kommun du väljer att verka i. Till exempel så är skillnaden i handläggningstiderna för serveringstillstånd mycket stor. Vissa kommuner hanterar detta på en vecka, medan andra behöver hela 12 veckor på sig. Om du har din restaurang i Staffanstorp kan du vara nöjd över att betala landets lägsta avgift för serveringstillstånd – 1200 kronor. Den dyraste kommunen kräver 14 800 kronor för exakt samma tillstånd från sina restauratörer. En god nyhet är dock att 38 procent av kommunerna minskat sina handläggningstider sedan förra undersökningen 2012.

Detta visar Näringslivets Regelnämnds, NNRs, nya rapport ”Serveringstillstånd – handläggning, servicegarantier, avgifter och tillsyn”. I denna rapport har landets samtliga kommuner fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar serveringstillstånd. Rapporten är del tre av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.

– Det borde inte spela någon roll var i landet man driver sin restaurang, men tyvärr är skillnaderna anmärkningsvärt stora. En snabb och effektiv handläggning samt låga avgifter för tillstånd är grundläggande för ett gott näringslivsklimat i kommunen och borde vara prioriterat. Att 38 procent av kommunerna har lyckats korta handläggningstiden för serveringstillstånd sedan förra undersökningen visar att det faktiskt är fullt möjligt att effektivisera verksamheten, säger August Liljeqvist, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Kommunerna med kortast handläggningstider, dvs en vecka, är Ödeshög, Svedala, Linköping, Vänersborg, Årjäng och Sala. Bland dessa bör särskilt Ödeshög lyftas fram, som förkortat handläggningstiderna med hela 11 veckor på några år.

Fler kommuner än 2012 har dessutom infört servicegarantier för handläggningstider, vilket är positivt. Men samtidigt så överstiger garantitiderna i många kommuner vida den genomsnittliga handläggningstiden, vilket visar på att garantitiderna med lätthet kan sänkas på många håll. Att väldigt få kommuner ger någon form av kompensation om maxgränsen överskrids är dock beklagligt och riskerar att underminera förtroendet för både garantin och för kommunerna i sig.

– Vår undersökning visar att kommuner med högre arbetsbelastning per handläggare har en längre handläggningstid. Med andra ord kan kommunerna påverka handläggningstiden genom resurstilldelning. Likaså spelar arbetsrutiner roll för effektiviteten och även hur de använder delegation som instrument. Det finns alltså en hel del en kommun kan göra för att bli mer ”krogvänlig”. Till sist handlar ändå allt om ett intresse för företagen, jobben och tillväxten, menar Andrea Femrell, VD NNR.

Rapporten finns att läsa här.

Radioinslaget från SR hittar du här.

För mer information, kontakta:

August Liljeqvist, sakkunnig NNR och rapportförfattare, 072-717 70 92 eller august.liljeqvist@nnr.se

Andrea Femrell, VD NNR, 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan