NNR talar upphandling på Almedalsseminarium

”Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder”. Så lät den tankeväckande titeln på forskningsinstitutet Ratios seminarium under Almedalsveckans torsdagsförmiddag. Frågeställningarna berörde hur små och medelstora företag påverkas av den allt högre graden av centraliserade upphandlingar och vad som kan göras för att få fler SME-företag att kunna vara med och tävla om uppdragen.

Ratio har tittat närmare på detta och på befintlig forskning inom området. Forskarna Mattias Lundbäck och Emelie Videnord presentade en delrapport om upphandling från sin stora och intressanta studie Kritiska villkor för företagandet. I denna konstateras bl a att inom området offentlig upphandling saknas såväl forskning som tillförlitlig statistik och att det är svårt att avgöra om reglerna och tillämpningen är samhällsekonomiskt effektiva eller inte. Vidare att Sverige och Portugal utgör de två EU-länder som har lägst andel SME-företag som vinner upphandlingar. Studien försöker också förklara varför upphandlingsprocessen leder till centralisering. Detta genom en förklarande tolvstegsmodell. För övrigt så utgör 700 miljarder, vilket är värdet av svenska upphandlingar, en femtedel av BNP, varför denna fråga är viktig för näringslivet- ett område som det definitivt bör forskas mer på.

NNRs VD Andrea Femrell, presenterade kort den rykande färska rapporten Offentlig upphandling – tillämpning, information, uppföljning och strategi.

I rapporten har landets kommuner fått möjlighet att svara på frågor hur de tillämpar upphandling och det går sammanfattningsvis att säga att upphandling är ett område med stor förbättringspotential. Till exempel är det bara drygt hälften av de svarande kommunerna som följer upp de krav som ställs i upphandlingen; något som öppnar dörren för oseriösa aktörer och fördyrar upphandlingen. Anledningen till den låga uppföljningsgraden anger kommunerna ofta vara brist på resurser. De just nu omdiskuterade förslagen om krav på kollektivavtal samt sysselsättningsrelaterade krav har 68 respektive 43 procent av kommunerna använt sig av i någon form under de tre senaste åren, vilket sätter också käpparna i hjulen för i synnerhet mindre företag (som saknar kollektivavtal) att vara med och lägga anbud. Att bara 12 procent av kommunerna ger feedback till de som förlorat upphandlingen ger heller inte utrymme för företag, i synnerhet de små och medelstora, att få hjälp att förbättra sina anbud till nästa gång. NNR menar att kommunerna bör betrakta upphandling som ett strategiskt område, kommunicera med företag och stimulera dem till att vara md och lägga anbud, samt att involvera upphandlingsansvariga och gärna knyta dem närmare till kommunernas ledningsfunktion. Likaså att låta upphandlingar bli en del av näringslivsstrategin.

Dessa två studier och hela upphandlingsområdet i sig kommenterades först av Charlotta Frenander från Upphandlingsmyndigheten och Olof Mohlander från SKL Kommentus. Dessa menar att det offentliga, ofta kommuner eller landsting, kan bli bättre på att uttrycka sina behov i upphandlingsunderlaget – något som går hand i hand med att öka användningen av funktionsupphandlingar, vilket också lyfts i NNRs rapport. Även att försöka få reglerna kring hela upphandlingsproceduren enklare skulle gynna alla parter i upphandlingsförfarandet – både för den som köper och den som säljer.

Företagarna själva då? Jo, deras perspektiv förmedlades av Anna-Lena Bohm från företaget Uniguide, David Johnsson från TMF, Günther Mårder, Företagarna och Kimmo Vithari från Pima AB. Flera av dem vittnade om att de inte längre deltar i offentliga upphandlingar då de känner att de är diskvalificerade från början; en varningssignal. De efterlyste bättre upphandlingsunderlag, uppdelade kontrakt så att även mindre och lokala företag ges möjlighet att kunna vara med, bättre dialog och information till små och medelstora företag och mer relevanta parametrar i upphandlingarna. Som någon nämnde, varför svara på vilka däck man använder på sina bilar i företag när produkten/tjänsten som upphandlas inte kräver att de kör bil överhuvudtaget.

Seminariet var välbesökt och många ville ställa frågor. Väl genomförda upphandlingar kan ge företagsklimatet en välbehövlig skjuts och generera många arbetstillfällen.

Sammanfattningsvis är det tydligt att både frågan i sig och NNRs nya rapport kommer att vara aktuell ett bra tag framöver.

Dela den här sidan