NNR lämnar ytterligare ett förslag för förbättrad EU-lagstiftning

Den 23 juni lämnade Näringslivets Regelnämnd NNR ytterligare ett förslag för att förbättra och förenkla EUs regelverk till EU-kommissionens rådgivande organ i regelförbättringsfrågor  Fit for Future platform. Förslaget som har arbetats fram av NNRs medlem Svenskt Näringsliv berör kraven på fordringsägare att ställa ut kreditnotor för att justera moms, vilket i sin tur innebär merkostnader för rekonstruktionsbolaget.

Förslaget finns att läsa i sin helhet här (länk: ). Övriga förslag som NNR lämnat återfinns i ”Proposals for improvement and simplification of EU legislation”.

 

För mer information, kontakta gärna:

Christina Fors, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 070-305 70 95
E-post: christina.fors@nnr.se

Dela den här sidan