NNR Nyheter 3 2021

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
NYHETSBREV – JULI 2021
Regelförbättring – en konstant i volatila tider
Andrea FemrellVi hade sett fram emot en sommar med nya regelförbättringspolitiska mål, men det kom regelkrångel emellan, om man nu får kalla en regeringskris för regelkrångel. Och det jag skriver om regeringskris kan vara över imorgon eller nästa vecka. Ingen vet. Ett är tyvärr säkert i alla fall och det är att de nya regelförbättringspolitiska målen, som redan är kraftigt försenade, inte kommer att presenteras förrän tidigast i höst – just med anledning av osäkerheten i Regeringskansliet. Det är bara att beklaga. Även riksdagen har väntat länge på målen, så länge att den inte kunde vänta längre, så regelförbättringsfrågan och de kommittémotioner om regelförbättring som partierna lagt debatterades i kammaren den 15 juni. Mer om det längre ned.
Däremot lämnade utredaren Kristina Alsér den 30 juni sitt och utredningens ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag” betänkande till regeringen. Det innehåller många skarpa, nödvändiga och viktiga förslag för att regelförbättringsarbetet ska fungera. Kanske de viktigaste reformförslagen som presenterats på regelförbättringsområdet på flera år. Ni kan läsa mer om utredningens förslag i detta nyhetsbrev.
För en del av oss nalkas semestertider så smått. Låt oss skänka en extra tanke till alla de företag som fortfarande lever i pandemins limbo och utsatthet. Och vill ni inte släppa regelförbättringsfrågan helt så finns numera NNRs regelpodd som går att lyssna på varhelst du än befinner dig.
Vill önska er alla en krångelfri och behaglig sommar!
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
SVERIGE
[bild]
NNR lanserar Regelpodden – en podcast om företagens regelbörda och vad man borde göra åt den
Följ med NNR på en serie samtal om regelförbättring för företag. Du får i Regelpodden möta allt ifrån ledande politiker till utredare, experter och forskare. Regelpodden lanseras den 15 juni och erbjuder lyssnarna ett nytt avsnitt varje månad. Samtalen leds av NNRs VD Andrea Femrell. Först ut är ett samtal med Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M), som är en av de svenska parlamentarikerna som intresserat sig mest för just företagens villkor och frågan om regelförbättring.
Regelpodden finns där andra poddar finns och man hittar den även här.
NNR välkomnar utredning med förenklingsförslag för mikroföretag
Utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen” är nu klar. I denna finns bland annat förslag om att förbättra arbetet med konsekvensanalyser, att inrätta ett särskilt kansli i Regeringskansliet för koordinering och styrning av regelförbättringsarbetet samt en anmälningsfunktion i Regeringskansliet för att omhänderta förslag från medborgare och enskilda om regelverk som bör förenklas. Detta har NNR efterfrågat i många år och hoppas nu att utredningens förslag får ett bra och konstruktivt mottagande av lagstiftarna.
Läs NNRs pressmeddelande om utredningen här.
Riksdagsdebatt om regelförbättring – ett referat
När riksdagen debatterade Näringsutskottets betänkande om regelförenkling den 15 juni framkom mycket kritik mot att få, om ens några, lagförslag som kan förbättra företagens regelbörda kommit till riksdagen, om att utredningar dras i långbänk, att tillkännagivanden från riksdagen inte färdigbehandlas av regeringen och de nya regelförbättringspolitiska målen dröjer.
Ett refererat från debatten finns här.
Slutrapport kommunprojektet – nu även på engelska
Rapporten som sammanfattar NNRs stora granskning av regeltillämpning på kommunal nivå från förra året finns nu översatt till engelska.
Du finner den här.
EU OCH VÄRLDEN
[bild]
Ytterligare förslag till Fit for Future platform
Den 23 juni lämnade NNR ytterligare ett förslag för att förbättra och förenkla EUs regelverk till EU-kommissionens rådgivande organ i regelförbättringsfrågor – Fit for Future platform. Förslaget som har arbetats fram av NNRs medlem Svenskt Näringsliv berör kraven på fordringsägare att ställa ut kreditnotor för att justera moms, vilket i sin tur innebär merkostnader för rekonstruktionsbolaget.
Läs mer här.
Prioriteringar för det slovenska ordförandeskapet i EU
Slovenien tillträder den 1 juli 2021 som ordförandeskapsland för Europeiska unionens råd och firar samtidigt 30-årsjubileum som självständig nation. Det slovenska ordförandeskapets sexmånadersprogram, som sträcker sig tom december 2021, är baserat på fyra prioriteringar som sammanfattas under parollen ”Together. Resilient. Europe.”. Det slovenska ordförandeskapet uttrycker att det ska sträva efter att underlätta EUs återhämtning och stärka dess motståndskraft, reflektera över Europas framtid, stärka rättsstatsprincipen och europeiska värderingar och öka säkerheten och stabiliteten i det europeiska grannskapet.
Läs mer om det slovenska ordförandeskapets prioriteringar här.
[bild]
Du följer väl NNR i sociala medier?
Vi finns på Facebook och på Linked In. Lyssna också gärna på vår podcast Regelpodden och läs om konkreta exempel på företagens regelbörda på Regelbloggen.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
Ansvarig utgivare: Andrea Femrell, VD
E-post: info@nnr.se, Hemsida: www.nnr.se
Redaktör: Susanne Ydstedt, Scantech Strategy Advisors
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 25 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Vill du avanmäla dig från detta nyhetsbrev? Klicka här.
Dela den här sidan