NNR lanserar ny webbplats

I dag, onsdagen den 25 oktober, lanserar Näringslivets regelnämnd, NNR, en ny webbplats. Med den nya webbplatsen tar NNR ännu ett steg i att förbättra och utveckla kommunikationen med medlemmar och de som är intresserade av regelförenklingsområdet.

Visste du till exempel..

  • att företagen har att följa majoriteten av Sveriges 1200 lagar, 2200 förordningar och 8100 myndighetsföreskrifter och allmänna råd?
  • att EU står för omkring 44 % av företagens nya eller ändrade företagsregler?
  • att år 2005 krävde 90 myndigheter in 94 miljoner blanketter från företagen?

På webbplatsen kan man också prenumerera på NNRs nyhetsbrev, där det senaste aktuella inom regelförenkling presenteras. För att fira den nya webbplatsen får de tio första prenumeranterna en liten present med posten!

Välkommen till www.nnr.se!

För mer information, kontakta NNRs VD Jens Hedström, tel 08-762 70 93.

Om NNR:

NNR har 13 näringslivsorganisationer som medlemmar. Dessa har 300.000 företag som
medlemmar och praktiskt taget alla branscher och storleksklasser finns representerade.
NNRs uppgift är att arbeta för färre och enklare företagsregler och minimera företagens
uppgiftslämnande. NNR har bland annat i uppgift att granska nya eller ändrade förslag till
företagsregler oavsett bransch, samt även problem- och konsekvensanalyserna i remisser
från myndigheter, statliga utredningar och regeringskansliet.

NNRs medlemmar:

Fastighetsägarna Sverige, Finansbolagens Förening, Fondbolagens Förening
Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Svensk Industriförening, Svensk Fjärrvärme,
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska
Handelskammarförbundet, Svenska Petroleum Institutet, Svenska
Tidningsutgivareföreningen och Svenskt Näringsliv

Dela den här sidan