NNR Nyheter 3 2008

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter – Sveriges enda nyhetsbrev om hur vi kan få färre och enklare regler. Ladda ner nyhetsbrevet här.

Ur innehållet:

Aktuella frågor
Svenska företag är värda fler konkreta åtgärder och höstens arbete i departement och myndigheter blir avgörande för när regeringen når sitt ambitiösa mål, skriver Jens Hedström.

90 register över företagsdata blir 1
På uppdrag av regeringen ska Bolagsverket göra ett förslag till hur uppgiftslämnandet för företag skall kunna minskas genom införandet av ett så kallat uppgiftslämnarregister.

Regelförenklingsförslag i regeringens budget
I regeringens budgetproposition presenteras ytterligare några regelförenklingsförslag för företagen.

Tre frågor till Karin Pilsäter
Tre korta frågor om regelförenkling till näringsutskottets ordförande Karin Pilsäter från folkpartiet.

Näringsutskottet godkände skrivelse om regelförenkling
Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om regelförenkling och lämnar den utan erinran.

Regelförenkling ämne för riksdagsmotioner
En rad nya riksdagsmotioner som lagts under den allmänna motionsperioden i höst har behandlat regelförenkling.

OECD granskar det svenska regelreformeringsarbetet
OECD har i samarbete med EU-kommissionen påbörjat ett projekt med att granska regelreformeringsarbetet i de 15 gamla medlemsstaterna i EU.

Tyskland följer NNR
I Tyskland har Bertelsmann Stiftung påbörjat ett projekt för att kartlägga de tyska företagens totala regelkostnader.
 
NNR medarrangör vid årets internationella regelförenklingskonferens
Bertelsmann Stiftung arrangerar för andra året i rad International Regulatory Reform Conference, IRRC, där NNR medverkar.

»Ladda ner nyhetsbrevet här!

Dela den här sidan