NNRs julrim 2020

NNRs julrim är numera en tradition att bevara

Kanske är det årets bästa lockvara?

Här summerar vi verksamhetsåret som gått

Beskriver projekt och planer, stort som smått

Med fokus på regelförbättringar som är märkbara

 

Detta år har inte liknat något annat

Pandemin har gjort så att tillväxten avstannat

Ett effektivare regelverk är mer akut än någonsin

Detta om företagen ska kunna rädda sina skinn

Mycket krångel består, likt förbannat

 

En del kommuner har dock tagit fina initiativ

Strukit tillsynsavgifter, mildrat direktiv

Staten har försökt bidra med en och annan åtgärd

Någon saktfärdig, en annan fullt lovvärd

Men läxan är att i kris måste man vara aktiv

 

Under året var det dags för länsstyrelse- och kommunprojekt

Mätningar som granskar om tillämpningen görs korrekt

Resultaten är ömsom vin, ömsom vatten

Några av dem bör fundera på att rensa i regelrabatten

På kommungranskning.se är resultatet redan läckt!

 

EU-kommissionen har som bekant fått en ny ordförande

Som säger att regelförbättring direkt är avgörande

NNR och dess medlemmar har ett stort engagemang

I att driva minskad regelbörda även i detta sammanhang

Om bara Sverige kunde minska sitt övergenomförande…

 

Målkonflikter, digitalisering, remissvar samt inlagor vi fått skriva

Liksom ett otal möten med politiker för att frågorna driva

Trots pandemin vi ett stort seminarium lyckades arrangera

Där sju partiföreträdare sina prioriteringar fick diskutera

Samt ställdes mot väggen om hur att göra regelverken effektiva

 

Rimmen räcker ej till att beskriva allt vad vi hunnit med

Vi kämpade på och med de utsatta företagen vi led

Till jul ska vi hämta kraft för att sedan ta spjärn

Och riva regelbörda likt ett rivjärn

Låt oss hoppas att nya året bär med sig glada regelförbättringsbesked!

 

Vi på NNR tillönskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

 

 

Dela den här sidan