Ny rapport: NNRs förslag för effektivare företagsregler

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 21 SEPTEMBER 2022
Ny rapport: NNRs förslag för effektivare företagsregler
Idag släpper Näringslivets Regelnämnd NNR rapporten ”NNRs förslag för effektivare företagsregler”. Rapporten innehåller en serie förslag som, om de genomförs, leder till bättre villkor för företagen och i förlängningen stärkt svensk konkurrenskraft.
– Under de senaste två decennierna har i princip varje regering lyft fram behovet av att förbättra och förenkla regelverk som berör företag. Det arbetet har bedrivits med olika inriktningar och med olika resultat, men ett generellt mönster är att kostnaderna hittills ökar varje år, vilket måste vändas, säger rapportförfattaren Tomas Lööv, sakkunnig på NNR.
I rapporten presenteras 37 förslag för hur regelbördan och regelkostnaden kan minskas för svenska företag, främst genom en förstärkt och effektiviserad regelgivningsprocess samt hur den kan följas upp och bli mer transparant. Därtill bifogas 104 branschspecifika förslag från NNRs medlemsorganisationer.
– Att arbeta isolerat med olika punktinsatser kommer inte räcka för att åstadkomma nödvändiga förändringar. NNR anser att hela arbetet måste vara präglat av ett helhetsperspektiv och det finns flera åtgärder som måste vidtas för att få till en fungerande helhet – kedjan blir inte starkare än svagaste länken, säger Tomas Lööv.
Rapporten hänvisar till ett flertal undersökningar med olika inriktning som sammantaget ger en bild av att kostnaderna och komplexiteten ökat över tid samt att det finns betydande samhällsekonomiska vinster av att minska dessa kostnader, inte minst i dagens läge.
– Oavsett hur regeringen kommer att se ut efter det nyligen genomförda valet behövs det ett systematiskt arbete för att åtgärda olika regelverk som är kostnadsdrivande, skapar risker eller på annat sätt kan var hämmande för att skapa tillväxt i företagen, säger Andrea Femrell, VD för NNR.
Det är inga små problemställningar den kommande regeringen har framför sig för att underlätta för företagen och stärka Sveriges ekonomi.
– Inte minst mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation vi ser framför oss behövs kraftfulla åtgärder för att underlätta för företagen att överleva och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Rapporten är en vägledning för den nya regeringen om hur man med regelförbättring relativt enkelt och kostnadseffektivt kan göra det lättare och billigare att driva företag, avslutar Andrea Femrell.
Läs rapporten NNRs förslag för effektivare företagsregler här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
Tomas Lööv, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 070-238 79 98
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan