Inbjudan till seminarium den 29 september om möjligheten till inflytande i EU:s beslutsprocesser, med fokus på delegerade akter och samråd

NNR arrangerar ett seminarium tillsammans med EU-kommissionen, EU-parlamentet och Lunds universitet med titeln ”En förankrad EU-politik genom samarbete och dialog: Seminarium och nätverksträff i Europahuset om möjligheten till inflytande i EU:s beslutsprocesser, med fokus på delegerade akter och samråd” den 29 september kl. 14.00 -16.00 i Stockholm, med efterföljande mingel.

Maria Strömvik och Jelle Verheij från Centrum för Europaforskning vid Lunds Universitet presenterar ny forskning som beskriver både hur användningen av delegerade akter utvecklats och hur samråden med expertgrupper sett ut under de senaste åren. Därefter följer kommentarer och en diskussion med Cecilia Thorfinn, chef för kommunikationsavdelningen för EU-kommissionens representation i Sverige, Maria Strömvik, Universitetslektor och bitr. föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef och chef Europa och juridik vid TCO, Emma Wiesner (C), ledamot av Europaparlamentet och Eva Sjögren, chef för EU-kansliet vid Statsrådsberedningen.

Diskussionen modereras av Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Anmälan sker här senast den 22 september. Välkommen!

Dela den här sidan