Nytt regeringsuppdrag om kortare handläggningstider och bättre service för företagen

Tio utpekade myndigheter ska i dialog med Tillväxtverket identifiera den eller de ärendetyper hos myndigheten som har störst betydelse för företag. Dessa utvalda ärendetyper ska ligga till grund för en uppföljning under åren 2023-2029 om hur handläggningstiderna kan kortas. Myndigheterna ska även redovisa hur nöjda företagen är med sina kontakter med myndigheten i fråga.

Läs mer på regeringens sida här.

Läs uppdraget i sin helhet här.

Dela den här sidan