Ny kommuniké: Barroso om hur minska företagens regelbörda

EU-kommissionens president Jose Manuel Barroso har i en ny kommuniké förtydligat hur EUs regelförenklingsarbete ska fortgå. 

Redan i årets state-of-the-union-tal sade Barroso att EU måste bli ”större på stora frågor och mindre på små frågor”; detta som en kommentar till att de flesta EU-medborgare anser att EU-lagstiftning innebär kostsamma regleringar för företagen och onödiga ingrepp i vardagslivet. 74 procent av EU-medborgarna anser att EU skapar för mycket regelkrångel.

Den 2 oktober presenterade Barroso vilka åtgärder som kommissionen ska vidta på respektive område för att förenkla och avskaffa EU-lagstiftning. Vidare beskrev han hur regelbördan på företagen ska minskas och hur kommissionen ska säkerställa att implementeringen av EU-lagstiftningen förenklas.

Barossos uttalande innehöll även resultaten av en genomgång av all EU-lagstiftning och han definierade en lång rad åtgärder som antingen redan är genomförda eller är föreslagna till rådet eller parlamentet.

Läs hela Barrosos kommuniké här.

Dela den här sidan