Obligatorisk efterhandsdebitering av kontrollavgifter inom livsmedelsområdet

Regeringen fattade den 4 mars beslut om en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen där obligatorisk efterhandsdebitering införs. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På det sättet blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig.

NNR har länge drivit frågan om efterhandsdebitering gällande myndigheters och kommuners avgiftsuttag. Det har varit otydligt och ibland godtyckligt vad företagen fått betala för. Skillnaderna i avgifter mellan olika kommuner är idag betydande och kopplingen till motprestationen är svår att härleda, något som självklart också påverkar legitimiteten.

– Det är en viktig seger för näringslivet att regeringen beslutat om denna reform då det både ökar kostnadskontrollen och transparensen i systemet. Företagare ska inte behöva riskera att få betala för kontroller som inte genomförs. Vi hoppas nu att regeringen utvidgar detta till att gälla för fler tillsynsområden. Efterhandsbetalning bör vara regel och inte undantag, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Läs om regeringens beslut här.

Läs om NNRs granskning och rekommendationer beträffande livsmedelskontroll här.

Dela den här sidan