Presskommentar: Välkommet besked av Damberg om myndighetssamordning – men i senaste laget

I Dagens Industri den 20 juni uttalar näringsminister Damberg att han vill se en ”radikalt reducerad byråkrati för landets företag”. Han tänker lagstiftningsvägen ge 67 myndigheter ett uppdrag om att samordna sitt uppgiftsinhämtande från företag.

– Detta är mycket välkommet för Sveriges företag, men knappast något nytt. Vi från näringslivet har under lång tid påtalat behovet av att samordna uppgiftslämnandet och samtidigt varnat för att företagens regelbörda fortlöpande blir både tyngre och dyrare, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR

Det hade också varit bra om detta initiativ kommit tidigare, då frågan utretts flera gånger och flera konkreta förslag funnits, menar Andrea Femrell.

– Om regeringen ska lyckas med detta krävs mer än en lagtext. Ett starkt politiskt hantverk och styrning är nödvändig för att kunna lösa ut stora och viktiga frågor som möjliggör utbyte mellan myndigheterna. Det handlar bland annat om sekretesslagstiftning, registerförfattningar, ekonomi och teknik. Vidare behövs en operativ organisation för detta, fortsätter Andrea Femrell. 

Myndigheterna är idag skyldiga att samråda med NNR innan de beslutar om eller ändrar uppgiftslämnande för företagen. Senast en genomgång gjordes av företagens uppgiftslämnande summerades det till 96 miljoner blanketter till 90 olika myndigheter.

– Såsom företagens representant i dessa frågor är detta därför mycket välkommet, men vi kommer samtidigt att ställa höga krav på att något ska hända, avslutar Andrea Femrell. 

Läs regeringens pressmeddelande här.

För mer information, kontakta:

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 073-020 56 80.

andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan