Pressmeddelande 2013-11-05: Stora skillnader i kommunal regeltillämpning – ny databas presenteras

Idag presenterar Näringslivets Regelnämnd, NNR, en uppdaterad databas över handläggningstider och avgiftsnivåer i Sveriges kommuner. Databasen baseras på en enkät till samtliga kommuner och resultaten är sökbara kommunvis. Det går även att ta del av länsvisa jämförelser, för att skapa en bild av skillnader i handläggningstider och avgifter på regional nivå. De områden som ingått i undersökningen är serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet, företagslots och livsmedelstillsyn.

NNR har under hösten genomfört 21 regionala seminarier och träffat totalt 255 lokala politiker och tjänstemän som tagit del av resultaten från undersökningen och medverkat i diskussionen om regeltillämpning på kommunal nivå.

NNR kan konstatera att det finns mycket stora skillnader i handläggningstider och avgiftsnivåer mellan Sveriges kommuner. Undersökningen visar bl.a. att skillnaden i avgift för tillbyggnad till en industrifastighet varierar från 6 500 till 81 000 kr. Ett ytterligare exempel är att skillnaden i handläggningstid för ett serveringstillstånd i vårt typfall kan vara närmare tre månader.

– Allt är dock inte nattsvart, utan vår undersökningar har visat att det även finns positiva tendenser. När det gäller exempelvis handläggningstiderna för serveringstillstånd kan vi konstatera att 30 procent av kommunerna har kortare handläggningstider 2012 jämfört med vad de hade i den undersökning som NNR genomförde 2010. Det faktum att kommunerna genom vår enkät blivit mer medvetna om de stora skillnader som finns har sannolikt haft betydelse för att vi kan se en positiv trend mot kortare handläggningstider, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd.

Svarsfrekvensen bland kommunerna har varit god. På frågan om en väg in/företagslots svarade 75 procent av kommunerna, gällande serveringstillstånd 83 procent, om miljöfarlig verksamhet 81 procent, bygglov 68 procent och livsmedelstillstånd 82 procent.

Kommundatabasen samt länspresentationer och underlagsrapporter finns tillgängliga här.

För mer information, kontakta Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 08-762 70 93

Dela den här sidan