Regelförenkling på agendan på EU-rådets toppmöte i Vilnius

På EU-toppmötet i Vilnius den 25 oktober behandlades flera viktiga regelförenklingsfrågor. I dokumentet från mötet står det bl a att EU-regler som är nödvändiga för den inre marknaden ska utformas så att de är maximalt transparenta och enkla samt leder till lägsta möjliga kostnad.

Läs mer här.

Dela den här sidan